Forum Akordeonowe

Nauka => Edukacja muzyczna => ABC teorii muzyki => Wątek zaczęty przez: Marcel w 31 gru 2014, 11:00

Tytuł: 05. Interwały - nazwy, liczba półtonów, przykłady
Wiadomość wysłana przez: Marcel w 31 gru 2014, 11:00

< Poprzedni rozdział (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/nuty-i-klawiatura/) - Spis treści (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/abc-teorii-muzyki-spis-tresci-i-wstep/) - Następny rozdział > (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/przewroty-interwalow/)


Jest to rozdział z "ABC teorii muzyki (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/abc-teorii-muzyki-spis-tresci-i-wstep/)", którego autorem jest Pan Włodzimierz Królikowski.
Pan Włodzimierz zgodził się na opublikowanie poradnika na naszym forum :)

Jeżeli chcecie coś dodać w tym temacie lub macie jakieś pytania związane
z tematem tego rozdziału to śmiało piszcie posty poniżej.


Interwały

W poniższej tabeli - na przykładzie gamy C-dur - zestawiono nazwy wszystkich interwałów, do oktawy włącznie, występujących w skali chromatycznej, a kolorem wyróżniono interwały występując w skali diatonicznej.

(http://i.imgur.com/tEkJT3i.png)

Podając w tabeli przykłady poszczególnych interwałów, jako dźwięk początkowy przyjęto w większości przypadków "c", zwłaszcza w odniesieniu do skali chromatycznej. Inne dźwięki początkowe dla skali  diatonicznej wynikają stąd, że dany interwał można zbudować dopiero od danego stopnia skali (np. sekunda mała występuje tylko między stopniem III i IV oraz VII i VIII). W związku z tym, zaleca się czytelnikowi samodzielne odszukanie wszystkich interwałów, jakie można utworzyć w ramach oktawy  -  przynajmniej w skali diatonicznej (np. tercji wielkich jest trzy, kwarta zwiększona jest tylko jedna, itd.)

Podana w tabeli liczba półtonów umożliwia tworzenie dowolnego interwału od dowolnego dźwięku.

Interwały wykraczające poza oktawę, do 2 oktaw włącznie, mają nazwy następujące :

(http://i.imgur.com/Y9arQ9m.png)

Szczegółową nazwę tych interwałów otrzymamy zależnie od szczegółowej nazwy interwału  "dopełniającego", np. oktawa (8) + tercja mała (3>) da nam decymę małą (10>), itd.


Interwały większe od 2 oktaw określa się dwuczłonowo:
liczba oktaw i interwał mniejszy od oktawy, np. dwie oktawy i kwarta, itp.


Rozróżnia się 2 rodzaje interwałów:
Interwały harmoniczne zapisuje się na pięciolinii analogicznie jak akordy (nuta nad nutą) za wyjątkiem prymy i sekundy: całe nuty piszemy tuż obok siebie, nuty z ogonkami nakładamy na siebie, czyli piszemy jedną z dwoma ogonkami (ogonek w górę odnosi się do głosu górnego, w dół - do dolnego).


< Poprzedni rozdział (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/nuty-i-klawiatura/) - Spis treści (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/abc-teorii-muzyki-spis-tresci-i-wstep/) - Następny rozdział > (http://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/przewroty-interwalow/)

Tytuł: Odp: 05. Interwały - nazwy, liczba półtonów, przykłady
Wiadomość wysłana przez: midimariusz w 22 lut 2015, 20:41
"A jak się mówi na kolejne dźwięki akordu?"

Dla dur
1 (stopień) - pryma (czysta)
3 - tercja wielka
5 - kwinta (czysta)

Dla moll
1 - pryma
3 - tercja mała
5 - kwinta

Dla septymowego 7  (jest to czterodźwięk, jeden składnik opuszcza się)
1 - pryma
3 - tercja wielka
(5 - kwinta - pomija się)
7 - septyma mała

Dla zmniejszonego zm, zwane tez septymowe zmniejszone (jest to czterodźwięk, jeden składnik opuszcza się)
1 - pryma
3 - tercja mała
(5 - kwinta zmniejszona lub enharmonicznie kwarta zwiększona lub tryton - pomija się)
6 - seksta wielka
Tytuł: Odp: 05. Interwały - nazwy, liczba półtonów, przykłady
Wiadomość wysłana przez: Marcel w 28 maj 2022, 18:15
Przy nauce interwałów bardzo pomocny może być wątek o tonnez (http://forum.akordeonowe.pl/edukacja-muzyczna/tonnetz/msg90255/#msg90255)