Forum Akordeonowe

Nauka => Edukacja muzyczna => ABC teorii muzyki => Wątek zaczęty przez: Marcel w 16 lut 2015, 20:08

Tytuł: 03. Cechy dźwięku: wysokość, głośność, barwa, czas trwania
Wiadomość wysłana przez: Marcel w 16 lut 2015, 20:08

< Poprzedni rozdział (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/alikwoty-szereg-harmoniczny/) - Spis treści (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/abc-teorii-muzyki-spis-tresci-i-wstep/) - Następny rozdział > (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/nuty-i-klawiatura/)


Jest to rozdział z "ABC teorii muzyki (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/abc-teorii-muzyki-spis-tresci-i-wstep/)", którego autorem jest Pan Włodzimierz Królikowski.
Pan Włodzimierz zgodził się na opublikowanie poradnika na naszym forum :)

Jeżeli chcecie coś dodać w tym temacie lub macie jakieś pytania związane
z tematem tego rozdziału to śmiało piszcie posty poniżej.


Cechy dźwięku

Z punktu widzenia muzyki, istotnymi cechami dźwięku są:

Wysokość  dźwięku określa częstotliwość drgań jego  źródła i podawana jest liczbą drgań na sekundę (w fizyce używa się skrótu "Hz" i wymawia "herc", "herców"). Wysokość ta zależy od cech fizycznych źródła dźwięku - rodzaju materiału i jego  wymiarów, np. krótka i cienka struna wydaje dźwięk wysoki, bo drga z odpowiednio dużą  częstotliwością, natomiast struna długa i gruba wydaje dźwięk niski, bo drga z odpowiednio małą częstotliwością.

Kolejne dźwięki "a" fortepianu mają współcześnie częstotliwości następujące:

A2 = 27,5 Hz
A1 = 55 Hz
A = 110 Hz
a = 220 Hz
a1 = 440 Hz
a2 = 880 Hz
a3 = 1760 Hz
a4 = 3520 Hz

W  muzyce  używa  się  dźwięków  w  zakresie  C2 = 16  do  c5 = 4186 Hz.

Warto  tu  dodać, że  zakres  dźwięków  słyszanych  przez  człowieka  wynosi  od
16-20 Hz  do  16000-20000 Hz  (16-20 kHz).


Głośność  (natężenie) dźwięku zależy od wielkości wychylenia drgań jego źródła, czyli od amplitudy drgań i wielkości powierzchni źródła a także od rodzaju  i wielkości rezonatora (pudła rezonansowego), czyli urządzenia wzmacniającego występującego w wielu  instrumentach (np. fortepian, instrumenty smyczkowe).

W muzyce nie używa się fizycznych jednostek głośności ("dB" i wymawia "decybel", "decybele") a jedynie stosuje się określenia słowne (piano, forte  itd.) (https://forum.akordeonowe.pl/edukacja-muzyczna/dynamika-w-grze/). 


Barwa dźwięku zależy od ilości i natężenia zawartych w nim alikwotów. Cecha ta pozwala na rozpoznawanie słuchem grających instrumentów.


Czas trwania dźwięku zależy od czasu działania jego źródła, czyli - od rodzaju instrumentu i związanym z tym sposobem jego wydobywania.


< Poprzedni rozdział (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/alikwoty-szereg-harmoniczny/) - Spis treści (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/abc-teorii-muzyki-spis-tresci-i-wstep/) - Następny rozdział > (https://forum.akordeonowe.pl/abc-teorii-muzyki/nuty-i-klawiatura/)