Autor Wątek: Harmonizacja / reharmonizacja  (Przeczytany 56637 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Marcel

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 7641
  • Zobacz profil
Harmonizacja / reharmonizacja
« 15 sty 2018, 10:59 »

Offline aszeluk

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 115
  • Zobacz profil
 • Skąd: Gdynia
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #1, 15 sty 2018, 11:39 »
Korzystając z podanych przez Marcela linków:

https://www.youtube.com/watch?v=hhMCNhfZ8Iw

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuTuEAg8Lk8S09YJnBpy5UIP-MJZiKXycD7kmsaZW48/edit

opracowałem streszczenie.

Jedyne co zmieniłem to dopasowałem terminologię oznaczeń akordów do
wygodnej dla nas akordeonistów. W tabeli "Acceptable harmonies" są inne oznaczenia dla tych samych akordów akordów niż w tabelach "Possible chords for reharmonization" a zatem:
    Cdelta7 = CMaj7 = c7w - durowy septymowy z septymą wielką - 7w
    C7 = CV7 = c7 - dominanta septymowa (z septymą małą -7m)
    C7sus = CV7sus = c7sus - dominanta septymowa sus4
    C6  = c6 - akord durowy z dodaną sekstą wielką -6w
    C-delta7 = CmMaj7 = cm7w - molowy septymowy z septymą wielką -7w
    C-7 = Cm7 = cm7 - molowy septymowy z septymą małą - 7m
    C-6 = Cm6 = cm6 - molowy z dodaną sekstą wielką - 6w
    Cdelta7+ = Cmaj7+ = c+7w - trójdźwięk zwiększony z septymą wielką -7w
    C7+ = CMaj7+ = c+7 - trójdźwięk zwiększony z septymą małą - 7m
    C-7b5 = Cm7b5 = cpzm - akord półzmniejszony (trójdźwięk zmniejszony z septymą małą - 7m )
    C0 = Cdim = czm - akord zmniejszony   
 Zdaję sobie sprawę, że poruszane tu zagadnienia,wykraczają poza potrzebne nam akordeonistom, ale trzymałem się zasady nie ingerencji w cudze przemyślenia a poza tym chyba warto 

                                             

Harmonizacja / reharmonizacja

Bierzemy pod uwagę:

1. Harmonię ? współbrzmienie melodii i akordów. Dobieramy rodzaje akordów (durowe, molowe,
    zmniejszone, septymowe....) tak by kluczowe dźwięki melodii KMN (key melody notes) były
    akceptowalnymi dźwiękami dobieranych rodzajów akordów (acceptable harmonies).
    Tabela  ? Acceptable harmonies? wykazuje które z 12 dźwięków chromatycznych  tworzą dla akordów: septymowych, z dodaną sekstą, zwiększonych, zmniejszonych i półzmniejszonych
- harmonię mocną : tercja (3), septyma (7) i zmieniona kwinta (5b i 5#)
- harmonię słabą : pryma (1) i kwinta czysta (5)
- harmonię jazzową dla:
     - akordów durowych z 7w: nona wielka (9w), undecyma zwiększona (11#), tercdecyma wielka (13w)
     - akordów durowych z 6w: septyma wielka (7w), 9w, 11# i 13w
     - dominant septymowych: 9m, 9w, 9w#, 11#, 13m i 13w
     - dominant sus4: 9m, 9w, 9w#, 13m i 13w
     - akordów molowych z 7w: 9w, 11 i 13w
     - akordów molowych z 7m: 9w, 11 i 13w
     - akordów molowych z 6w: 7w, 9w i 11
     - akordów zwiększonych z 7w: 9w i 11#
     - akordów zwiększonych z 7m; 9m, 9w, 9w#, 11# i 13w
     - akordów zmniejszonych:  7w, 9w, 11 i 13m
     - akordów półzmniejszonych: 9w, 11 i 13m
 - harmonię nieakceptowalną; pozostałe dźwięki

2. Strukturę
- akordów - przejścia kolejnych akordów (niezależnie od ich rodzajów) w sposób określony strukturalnie.
- linii basowej ? linia basowa powinna podążać lub być lustrzana wobec linii melodycznej.Postępowanie podczas harmonizacji:

1. w każdym takcie szukamy kluczowej nuty KMN (key melody note). Jest to przeważnie:
 • najdłuższa nuta w takcie,
 • pierwsza nuta w takcie,
 • powtarzająca się nuta w takcie,
 • może być więcej niż jedna kluczowa nuta w takcie; wtedy dzielimy takt na części,
 • możemy nie znaleźć ewidentnej kluczowej nuty w takcie np. w serii krótkich, szybkich nut; wtedy struktura akordu jest ważniejsza niż harmonia.

2. Dobieramy dla określonej kluczowej nuty w takcie z tabel ? Possible chords for
    reharmonization
? (dla 12 nut KMN) dozwolone akordy.

3. Przechodzimy od jednego do następnego akordu (dla następnej KMN) w taki sposób, by struktura
    zarówno akordów jak i linii basowej była utrzymana wg np.:
    a. stałych interwałów rosnąco lub malejąco od akordu docelowego np.:
         - półtonu docelowo do np. c7w (CEGH) poprzez es7 (EsGBDes), d7 (DFisAC), des7 (DesFAsH), c7w
         - całego tonu            do c7w (CEGH) poprzez fis7 (FisAisCisE), e7 (EGisHD), dm7 (DFACes), c7w
         - tercji małej            do c7w (CEGH) poprzez am7 (ACEGes), fis7 (FisAisCisE), es7 (EsGBDes),c7w
         - itd.
    b. stałych interwałów diatonicznie (tonika akordu należy do tonacji utworu) rosnąco lub malejąco
         - sekundy małej/wielkiej  do c7w (CEGH) poprzez f7 (FACEs), e7 (EGisHD), d7 (DFisAC), c7w
         - tercji małej/wielkiej       do c7w (CEGH) poprzez h7 (HDisFisA), g7 (GHDF), e7 (EGisHD), c7w
         - itd.
    c. diatonicznie wg koła kwintowego np. do c7 (CEGB) poprzez a7 (ACisEG), d7 (DFisAC), g7 GHDF), c7
    d. wg melodii
       - podążając np. dla melodii C, E, F  dobieramy akordy am7 (ACEGes), c7w (CEGH), des7w (DesFAsC)
          (nuty melodii stanowią tercje wybranych akordów)
       - w ?odbiciu lustrzanym? np. dla melodii C, E, F dobieramy: am7 (ACEGes), f7w (FACE), e7 (EgisHD)
         (rosnący interwał melodii to obniżony interwał akordu i na odwrót).
     e. linia basowa podlega takim samym regułom jak struktura akordów.
     f. poprzez odpowiednie przewroty akordów tworzymy taki układ tychże akordów by nie ?skakały? po
          klawiaturze, chociaż linia basowa nie musi podążać za strukturą basów o ile zarówno linia basowa
          jak i struktura basów tworzą mocne reguły strukturalne np.
             - wg tzw ?pedal point?: akordy (w przewrotach) kolejno: es6 (CEsGB) d7 (CDFisA) des7w
                      (CDesFAs) c7w (CEGH); akordy kolejno opadają o półton od Es do C natomiast linia
                       basowa (bas podstawowy  akordów) to ciąg tych samych dźwięków C
            - kolejno/ koło kwintowe:  akordy (w przewrotach) em7 (EGHD) a7 (EGACis) dm7 (DFAC) g7
                   (DFGH) c7w (CEGH); akordy kolejno opadają po kole kwintowym E,A,D,G,C a linia basów to
                    E,E,D,D,C
   
4. Wybieramy akordy, które zwiększają napięcie poprzez dodawanie wyższych stopni (powyżej 9w#) a
    następnie akordy obniżające napięcie ( poniżej 9w).

5. Podczas grania długich lub powtarzających się dźwięków melodii należy zmieniać akordy.

6. Podczas grania szybkich nut lub gdy nuta kluczowa melodii w takcie jest trudna do określenia
    struktura akordów jest ważniejsza niż harmonia i należy wtedy stosować II-V-I przejścia akordów.
Uzupełnienie z dnia 24.02.2018

Uwzględniając wiele uwag, jakie nastąpiły, by wyjaśnić wiele nieporozumień, korzystając z filmiku tego samego autora: https://www.youtube.com/watch?v=OCkCn0dEgpw opracowałem rozróżnienie między harmonią tonalną, a modalną w muzyce.


W filmiku na temat harmonizacji/reharmonizacji, moim zdaniem, występują obie te harmonie trochę się przeplatając i tak:

1. w pierwszym etapie (harmonizacja), gdy do kluczowych nut w taktach KMN dobieramy akordy harmonicznie z nimi związane i tworzą one (akordy) coś na kształt filarów mostu zakotwiczonych w podłożu (tu w linii melodycznej) przeważa harmonia tonalna

2. w drugim etapie (reharmonizacja), gdy wokół owych akordów, tworzymy girlandy z innych akordów z nimi związanych strukturalnie a niekoniecznie harmonicznie z linią melodyczną (coś na kształt finezyjnych przęseł między filarami mostu, gdzie oprócz wartości użytkowych pojawiają się także wartości estetyczne - filary są przeważnie podobne do siebie a już mosty bajecznie inne) przeważa harmonia modalnaHarmonia tonalna (klasyczna)

Rozwój h.t. przypada na barok i romantyczną klasyczną w latach 1700 ? 1900. Stanowi podstawy teorii muzyki wykładanej na uczelniach muzycznych.
Większość filmików oparta jest na fundamentach harmonii tonalnej.
 
Harmonia tonalna:
 • wykorzystuje tonacje durowe i molowe;
 • akordy oparte na tonice stanowią centralną rolę w hierarchii pozostałych akordów;
 • harmonia pełni rolę funkcjonalną;

Funkcjonalne role akordów w tonacjach:
 • Subdominanta kreuje słabe napięcie w harmonii
 • Dominanta kreuje silne napięcie w harmonii
 • Tonika rozwiązuje napięcie w harmonii

np. w tonacji Cdur:
 • c       - tonika
 • dm   - subdominanta
 • em    - tonika
 • f        - subdominanta
 • g       - dominanta
 • g7     - dominanta septymowa
 • am    - tonika
 • hzm  - dominanta

Subdominanta ? dominanta ?  tonika

Dominanta septymowa kreuje b. silne napięcie ponieważ zawiera b. niestabilny tryton pomiędzy tercją, a septymą małą akordu np.:  g7(GHDF), gdzie HF to tryton,

który można rozwiązać do wewnątrz:   
H  ? C
F  ? E
w wyniku otrzymujemy CE jako składowe akordu tonicznego c (CEG) 

lub można rozwiązać na zewnątrz:         
H  ? B
F  ? Ges
w wyniku otrzymujemy GesB jako składowe akordu ges (GesBDes)


Akord septymowy zmniejszony zawiera dwa b. niestabilne trytony np.
hzm (HDFAs), gdzie HF to tryton oraz DAs to tryton

Tryton HF identycznie jak tryton dominanty septymowej g7 dąży do rozwiązania na tonikę c  lub na ges
Tryton DAs  zaś dąży do rozwiązania się  na es (EsGB) oraz na a (ACisE)               Harmonia modalna

Zdecydowanie odbiega od kanonów muzyki średniowiecznej i kościelnej. Stanowi podstawy muzyki w stylu Milesa Davisa i Johna Coltrane'a.

Harmonia modalna:
 • wykorzystuje oprócz tonacji durowych i molowych także inne rodzaje tonacji: doryckiej, frygijskiej....
 • akordy nie pełnią roli funkcjonalnej lecz strukturalną
 • nuta centralna (root note) stanowi centrum osnowy akordów.

Akordy tworzą byty samodzielne (standalone entity) powiązane strukturalnie i nie powinny tworzyć napięcia do rozwiązywania ich na tonikę. Należy zatem być ostrożnym przy dobieraniu akordów zawierających trytony.
« Ostatnia zmiana: 15 sty 2018, 16:53 wysłana przez aszeluk »

Offline brebir

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1088
  • Zobacz profil
 • Skąd: Laszczki - Mazowieckie
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #2, 15 sty 2018, 11:58 »
A wydawało by się, że muzyka jest taka prosta. Wielkie dzięki za wykład, kawał dobrej roboty, dla samouków takich jak ja, to jest bezcenne.  [piwo]

Offline Marcel

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 7641
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #3, 15 sty 2018, 12:46 »
aszeluk - dziękuję, że podzieliłeś się swoim opracowaniem :)

Na takim profilu aktywności forumowicza jak Twój tj. forumowiczu szukającym odpowiedzi na jakieś pytanie, przetwarzającym zebrane informacje i dzielącym się swoją widzą - bardzo mi zależy. Tak tworzą się wartościowe materiały. Ustawiłem Ci status VIP :) Oczywiście nie tylko za ten temat, ale i za wcześniejsze dzielenie się wiedzą m.in. za eksperyment ze stroikami i inne tematy, wystarczy przejrzeć Twoje posty. Dzięki  [piwo]

Offline aszeluk

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 115
  • Zobacz profil
 • Skąd: Gdynia
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #4, 16 sty 2018, 11:52 »
Dzięki za wyróżnienie. A teraz chciałem dalej pociągnąć ten temat ponieważ mam kilka wątpliwości a nie chciałem mieszać zamierzonego streszczenia wideowykładu z moimi spostrzeżeniami:
1. W tabelach "Possible chords for reharmonization" występują jedynie rozwinięte akordy: septymowe, z
    dodaną sekstą , półzmniejszone, zmniejszone ale te same reguły dotyczą akordów prostych (trójdźwięki durowe, molowe, zwiększone i zmniejszone) ponieważ akordy proste są rdzeniami akordów złożonych.

2. Zaskoczony byłem tym, że dla np. KMN (kluczowej nuty w takcie) C nieakceptowalną harmonię tworzą wszystkie akordy mające prymę C z tego powodu, że pryma i kwinta czysta wnosi harmonię słabą i o ile struktura basów nie jest mocna nie powinno się ich stosować w harmonizacji.
 Ale już akordy mające prymę Cis/Des, co powinno się "żreć" z dźwiękiem C w linii melodycznej, są w pełni akceptowalne.
Z drugiej strony w  akordzie np. des7w (DesFAsC) dźwięk C z Des się nie "żre" bo to przecież popularny akord.
 Z tym nie mam większego problemu. Problem pozostaje jednak w tym, że b. często dla dźwięku C w linii melodycznej najczęściej wybierany akord oparty właśnie o prymę C. Jak to wytłumaczyć?
« Ostatnia zmiana: 16 sty 2018, 13:01 wysłana przez aszeluk »

Offline Krystyn

 • Konto usunięte na prośbę użytkownika
 • *
 • Wiadomości: 664
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #5, 16 sty 2018, 14:44 »
Drogie Koleżanki i Koledzy!  :)
Chętnie się tym tematem zajmę , ale za parę dni, bo u nas spadł śnieg a rąbnęła mi odśnieżarka i muszę ją naprawić , co dla dyrygenta chóralnego nie jest takie "hop-siup" !  :D
Przeglądałem kilka źródeł na temat reharmonizacji i - prawdę mówiąc - niewiele z tego łykam , bo każdy autor ma jakieś swoje "złote środki", które notorycznie sięgają do bardzo skomplikowanej harmonii jazzowej, w której praktycznie można wszystko. Musielibyśmy się mniej więcej zdeklarować , czy o to nam chodzi i kto z nas - ponad 2 tys. zapisanych tutaj akordeonistów , będzie grał taką harmonię.
W  jazzie harmonia służy do budowania napięć i ma niewiele wspólnego z harmonią klasyczną.
Ja np. nie bardzo rozumiem ten jazzowy fragment, który gra gość na Hohnerze Marchesa, (link do filmu podał Marcel w temacie - Hohner Marchesa). Nie bardzo rozumiem własnie tę harmonię , ponieważ dla mnie to ciąg akordów, które są interesujące , ale nie budują zdecydowanie napięć i ich rozwiązań. Dlatego - żeby sensownie zabrać głos , muszę dokładniej "przerobić  temat" , wiec proszę o cierpliwość.
Tego , co do tej pory wyczytałem ze świetnego tłumaczenia aszeluka - niewiele rozumiem...  :(
Pozdrawiam.


Przepraszam , że piszę post po poście , ale chciałbym tylko zadać jedno pytanie: kto to streszczenie przeczytał , zrozumiał i ma zamiar wiadomości z niego zastosować w praktyce? Łapki w górę - mogę prosić?

Offline Marcel

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 7641
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #6, 16 sty 2018, 21:06 »
Jeżeli ktoś zna język angielski, to warto zapoznać się z materiałem video, na podstawie którego powstało streszczenie. Dla osób nieznających języka - myślę, że dobrze byłoby, gdyby aszeluk dołączył przykłady różnych harmonizacji tą metodą, na prostym, znanym utworze.

Offline Krystyn

 • Konto usunięte na prośbę użytkownika
 • *
 • Wiadomości: 664
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #7, 16 sty 2018, 21:15 »
Otóż to , bo - jak mi Bóg miły - ni cholery z tego nie rozumiem !  :o
Pomijam np. taki detal , że akord półzmniejszony nie ma septymy wielkiej , tylko małą.
A już np. znalezieni KMN to dla mnie rzecz niepojęta , bo niby z czego wynika? Z poprowadzonej frazy? Wtedy punkt kulminacyjny się zmienia i nuta zależna jest od interpretacji. Wiem , że harmonia - szczególnie ta jazzowa i współczesna rozrywkowa, zależy ściśle od tego , co poprzedza konkretny akord i co będzie następstwem. Stosownie do tego akord przyjmuje  funkcje dominanty , która dąży do rozwiązania , lub toniki, która może (a nie musi!!!) dalej prowadzić do wzrostu napięcia. Funkcje subdominanty współcześnie uległy "biodegradacji":)  - nie przyjmuje się ich ze względu na niewielkie znaczenie w przebiegu harmonicznym (ani nie wnosi napięcia , ani nie dąży do rozwiązania.) W tym kontekście - nie bardzo rozumiem , o co autorowi chodzi, więc może ten przykładzik...?
 
« Ostatnia zmiana: 16 sty 2018, 21:26 wysłana przez Krystyn »

Offline Leszek

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1971
  • Zobacz profil
 • Skąd: śląskie, Hiszpania
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #8, 16 sty 2018, 22:19 »
Aszeluk, wielki szacun :) Choć przyznam, że  niewiele z tego zrozumiałem to jestem pod dużym wrażeniem Twojego opracowania i Twojej wiedzy [brawo] [brawo] [brawo] [brawo]

Również łapka w górę bo jak kiedyś uda mi się zrozumieć te zawiłości to być może uda mi się również zastosować tę wiedzę w praktyce  ;)
« Ostatnia zmiana: 16 sty 2018, 22:27 wysłana przez Leszek »

Offline aszeluk

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 115
  • Zobacz profil
 • Skąd: Gdynia
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #9, 16 sty 2018, 22:25 »
Już poprawiam, oczywiście akord półzmniejszony to - z septymą małą, moja pomyłka. Jeśli chodzi o przykład to na filmie w drugiej części (16:15) jest zademonstrowana reharmonizacja  utworu "My funny Valentine" od prostej harmonizacji: nuta kluczowa w takcie - akord, o której autor twierdzi, że jest poprawna ale monotonna , poprzez reharmonizację nr.2 wciąż klasyczną ale bardziej plastyczną i urozmaiconą, gdzie zastosowane są te prawidła harmonii i struktury z wykładu tj do akordu docelowego wg. KMN dochodzi autor poprzez akordy przejściowe strukturalnie związane z linią melodyczną i akordami docelowymi. Natomiast reharmonizacja nr. 3 jest jazzowa. W trakcie demonstracji w lewym górnym rogu jest wyświetlana tablica z kolejnymi akordami w taktach oraz na zwolnionym tempie można zobaczyć jak on fizycznie dobiera akordy.
Myślę, że nie potrzebna jest znajomość j, angielskiego.
 Autor przedstawia siebie jako tego, który z muzyki fortepianowej klasycznej przeszedł do muzyki jazzowej.
« Ostatnia zmiana: 16 sty 2018, 22:37 wysłana przez aszeluk »

Offline Krystyn

 • Konto usunięte na prośbę użytkownika
 • *
 • Wiadomości: 664
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #10, 16 sty 2018, 23:22 »
Dzięki!
Przejrzałem ten film . Bardzo interesujący, ale to absolutnie nie moja bajka. (taka harmonizacja!)
Poza tym - nie mam pojęcia , jak mógłbym to przenieść na akordeon , żeby zabrzmiało.
Nie dojrzałem do takiego ujęcia tematu -  tak głęboko w jazzie nie siedzę.
Piosenka jest od podstaw w koncepcji jazzowej, co potwierdzają późniejsze wykonania.
Nie wiem , jak miałbym to zastosować do większości np. utworów - wyzwań.
W każdym razie - ja wysiadam...
...łapka w dół..   :DOffline Lajkonix

 • Konto usunięte z uwagi na naruszenia regulaminu
 • *
 • Wiadomości: 2395
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #11, 17 sty 2018, 01:02 »
Przepraszam , że piszę post po poście , ale chciałbym tylko zadać jedno pytanie: kto to streszczenie przeczytał , zrozumiał i ma zamiar wiadomości z niego zastosować w praktyce? Łapki w górę - mogę prosić?

Ważne: O ile dobrze zrozumiałem, to wykład o reharmonizacji nie odpowiada na typowe pytanie akordeonisty o "podkładaniu akordów pod melodię". Reharmonizacja dotyczy zmiany/rozbudowy zastanej harmonii. Czyli najpierw dobrze byłoby zapoznać się z harmonizacją, a dopiero później pomyśleć o możliwościach reharmonizacji.

Aszeluk z konieczności streścił wykład przedstawiony na filmiku o reharmonizacji. Trudno od streszczenia wymagać pełnego przeglądu zasad wyłożonych szczegółowo na filmie, który dla celów zrozumienia tematyki warto obejrzeć. Nie twierdzę, że ja wszystko z filmu zrozumiałem (ale obejrzałem z zapartym tchem). Nie wymagajmy zatem od streszczenia tego, czego nie dorozumieliśmy w filmie. Wstrzymuję się od głosowania w kwestii streszczenia.

Krystyn, dlaczego nie chcesz zarządzić głosowania nad filmikiem o reharmonizacji lub generalnie nad problematyką reharmonizacji?

Aszeluk, o ile ja zrozumiałem tę kwestię na filmie, to jeśli KMN jest C, to w ramach REHARMONIZACJI generalnie dźwięk c (ale też kwinta g) NIE ZMIENIAJĄ istniejącej harmonii. Natomiast dźwięk C# ją zmienia. I na tym polega REHARMONIZACJA! C# i np. H, są dźwiękami DOPUSZCZALNYMI do reharmonizacji. Tak to rozumiem.

Podsumowując, warto zauważyć

Offline aszeluk

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 115
  • Zobacz profil
 • Skąd: Gdynia
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #12, 17 sty 2018, 01:09 »
Ależ ja już w pierwszym poscie z 15.01.18 zauważyłem, że poruszone tam zagadnienia wykraczają poza potrzebne nam akordeonistom. Jasne, że takiej harmonizacji nie sposób przenieść na akordeon. Chodzi o ogólne zasady harmonizacji a jazz je jedynie rozszerza a nie neguje. Wg mnie autor w przystępny sposób wyjaśnia te reguły a do bardziej wnikliwej rozprawy na temat jazzu zaprasza pod koniec do kolejnego odcinka. Myślę, że warto wiedzieć co nieco na ten temat np. jakie dźwięki są akceptowalne harmonicznie dla konkretnego akordu a jakie nie i jeśli pojawia się taki nieakceptowalny dźwięk w melodii to należy zmienić akord a jest do wyboru sporo. Chociaż autor nie rozwijał szczegółów doboru akordu do kluczowej nuty melodii w takcie to wg mnie jest oczywistym, że pozostałe nuty w takcie mają kolosalne znaczenie. Dla mnie tabele "Possible chords for reharmonization" były zaskoczeniem, że tak wiele akordów nawet tych akordeonowych jest do wykorzystania tylko dla jednej konkretnej nuty KMN. Zareagowałem tak, że wydrukowałem je i na bieżąco staram się podczas gry popularnych  melodii  sprawdzać ich brzmienie.Taka mała wprawka. Nigdy nie przyszło by mi na myśl, że akordy zmniejszone można stosować w tonacjach durowych, gdybym o tym nie przeczytał. 

Offline Krystyn

 • Konto usunięte na prośbę użytkownika
 • *
 • Wiadomości: 664
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #13, 17 sty 2018, 01:46 »
Ktoś mnie chyba źle zrozumiał , albo ja błędnie to ująłem. Zawsze byłem,  jestem i będę za rozwijaniem wiedzy. Od pewnego czasu studiuję różne źródła o tematyce jazzowej i to zarówno fortepianowe, akordeonowe, gitarowe,a nawet saksofonowe (skale i improwizacja). Nie spotkałem się dotąd z dźwiękami akceptowalnymi i nieakceptowalnymi, bo każdy dłużej parający się tym gatunkiem jazzman jest w stanie udowodnić akceptowalność każdego dźwięku w każdej frazie, o ile prowadzi to do efektu , który chciał przez to osiągnąć.
Absolutnie nie neguję wiedzy i umiejętności Gościa, który występuje w tym filmie. Pytając - "Kto to przeczytał i zrozumiał" chciałem zorientować się, jaka jest przydatność tego tematu dla całej naszej Rodziny akordeonistów. Gdybym chciał się włączyć w ten temat - co zaproponował mi kol.aszeluk, musiałbym zgłębić sposób podejścia do poruszanego tematu, a to jest - żeby sensownie coś napisać -  tzw. "kupa roboty". Po wstępnej analizie i uzupełnieniach aszeluka  doszedłem do wniosku , że temat nie będzie miał zbyt wielu - jak na konieczny wkład pracy - (wszak jestem muzykiem "klasycznym"!) odbiorców. A najważniejsze - przynajmniej dla mnie - szkoda mi czasu na rozbieranie toku myślenia tego Wykładowcy i próby ustosunkowania się do Jego rozwiązań, ponieważ Jego harmonizacje po prostu mnie się nie podobają i są dla mnie jedynie udziwnieniem utworu , a nie jego upiększeniem. A  oryginalna wersja tego utworu jest, moim skromnym zdaniem, przepiękna.
Stąd moja "łapka w dół".
Pozdrawiam wszystkich "głodnych wiedzy"! :)

Offline Lajkonix

 • Konto usunięte z uwagi na naruszenia regulaminu
 • *
 • Wiadomości: 2395
  • Zobacz profil
Odp: Harmonizacja / reharmonizacja
« Odpowiedź #14, 17 sty 2018, 09:18 »
OK. Więc wszystko w temacie naszego stosunku do reharmonizacji jest jasne (nie w temacie samej reharmonizacji). Czyli ciekawy, a jednocześnie trudny i wymagający dużej wiedzy.

Pozostaje mi nie zgodzić się z Krystynem co do jednej kwestii: otóż obawiam się, że jednak Wielu z nas marzy o darze harmonizacji i uznałoby go za przydatny w swoich akordeonowych wykonaniach. Bo jednak da się to zrobić na akordeonie. Oto prosta harmonicznie piosenka w zreharmonizowanym wykonaniu mistrza:

https://www.youtube.com/watch?v=Gmg3VgM1GVQ

 [toast]